بلوچستان و نقض حقوق بشر از سوی حکومت مرکزی ایران

ناصر بلیده‌ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان در گفتگویی اختصاصی در رابطه با نقض حقوق بلوچها در ایران سخن گفت. وی در دسامبر سال گذشته در پارلمان اتحادیه‌ی اروپا در رابطه با نقض حقوق بلوچها در ایران گزارشی ارایه داده بود.

بلوچستان و نقض حقوق بشر از سوی حکومت مرکزی ایران
Common Voices, Radio Corax
Topics
Politics
برچسب‌ها
حقوق بشر